Verklaring erfrecht is niet altijd nodig

In deze column wil ik het hebben over de verklaring van erfrecht die de bank vaak wil hebben om een blokkade op een bankrekening op te heffen. Tegenwoordig is een ingevuld formulier van de Nederlandse Vereniging van Banken voldoende om de rekening te deblokkeren.
Er zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden.
Er mag geen sprake zijn van een testament én het bedrag mag niet hoger zijn dan € 100.000.
Bij het CTR (Centraal Testamenten Register) wordt geregistreerd of er een testament is.
Het ingevulde NVB-formulier en een kopie van de akte van overlijden en de verklaring van het CTR en een kopie van een geldig legitimatiebewijs stuurt u op naar de bank.

Abreptus Uitvaartverzorging & Nazorg, tel. 026-3623699, info@abreptus.nl, www.abreptus.nl.

Extra artikelen

Poliswijziging Yarden (update)

Rechter fluit Yarden terug om poliswijziging 390.000 klanten Yarden had niet zomaar eenzijdig de polisvoorwaarden van 390.000 klanten mogen wijzigen. De uitvaartverzekeraar moet de wijziging

Lees verder »