Website van de belastingdienst met adviezen en tips voor nabestaanden

Na het overlijden van een naaste breekt voor de nabestaanden een drukke periode aan. Na de uitvaart begint onder andere het regelen van de administratie van de overledene. Abonnementen en lidmaatschappen moeten worden stopgezet, en de eventuele huur moet worden opgezegd.

Maar ook de Belastingdienst bemoeit zich met de afwikkeling. Zo moet er vaak erfbelasting worden betaald. Om nabestaanden te helpen bij fiscale zaken heeft de Belastingdienst een nieuwe website gemaakt. Daarop staat waarmee zij rekening moeten houden. Het gaat niet alleen om erfbelasting, maar ook moet over het lopende, en soms ook over het voorgaande jaar, aangifte voor de inkomstenbelasting worden gedaan. Verder moeten soms toeslagen worden terugbetaald. Meer informatie vindt u op: www.belastingdienst.nl

Extra artikelen