Ongeneeslijk ziek zijn en dan ?…

In deze blog wil ik het hebben over wat er mogelijk is als iemand ongeneeslijk ziek is.
Als iemand weg wil is er een vakantiehuis dat helemaal is ingericht voor een liggende patiënt.
Ook kan iemand die niet meer mobiel is met een speciaal daarvoor ingerichte ambulance en medisch geschoolde begeleiding naar een voor hun speciale plek worden gebracht.
Mocht iemand niet meer thuis kunnen worden verzorgd dan is er de mogelijkheid om naar een hospice te gaan.
Bij iemand die ongeneeslijk ziek is kan er palliatieve zorg of terminale (thuis)zorg worden verleend.
Hierbij wordt er gestreefd naar een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en het voorkomen en verlichten van lijden.
Abreptus Uitvaartverzorging & Nazorg, tel. 026-3623699, info@abreptus.nl, www.abreptus.nl.

Extra artikelen