januari 2010

Mogelijkheid tot thanatopraxie

Door de wijziging in de Wet op de lijkbezorging per 1 januari 2010 wordt thanatopraxie toegestaan. Dit is een “lichte” balseming van de overledene met een beperkte conserverende werking van ten hoogste 10 dagen. Dit past ook in de verruiming van de termijn van de periode waarbinnen de uitvaart dient te gebeuren.