Wijziging op de Wet van de lijkbezorging

De grootste wijziging is dat de periode wordt verruimd waarbinnen een uitvaart dient te gebeuren.
Deze periode was maximaal vijf dagen na de dag van overlijden. De periode is nu maximaal de zesde werkdag na de dag van overlijden.
De dag van overlijden telt voor het bepalen van de periode niet mee.

Extra artikelen