Nieuwe akte voor kind dat levenloos is geboren

De huidige akte van een levenloos geboren kind vervalt met ingang van 1 juli 2017. Hiervoor in de plaats komt een akte met als opschrift:
Akte van geboorte (levenloos). Dit staat in een besluit van minister Blok (Veiligheid en Justitie) dat op 29 mei 2017 in het Staatsblad is gepubliceerd.
Het voornemen daartoe is eerder in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd. De wijziging komt tegemoet aan een sterk gevoelde wens van ouders van een levenloos geboren kind. Gebleken is dat zij grote moeite hebben met de huidige akte levenloos geboren kind, omdat de aanduiding ‘levenloos geboren’ miskent dat hun kind feitelijk heeft bestaan, althans dat het tijdens de zwangerschap heeft geleefd. Het kabinet heeft hier, zoals bij verschillende gelegenheden is aangegeven, alle begrip voor. Het gepubliceerde besluit is daar het resultaat van.
Het besluit loopt niet vooruit op eventuele opname in de basisregistratie personen. Dat maakt deel uit van een apart traject.

Extra artikelen

Doosjes voor zieke kinderen

Gezinnen met een ongeneeslijk ziek kind hebben behoefte aan houvast en steun. Vanaf nu kan de ondersteuning versterkt worden met de gratis doosjes ‘Hou me vast’ voor kinderen in

Lees verder »

Open informatiedag

Op 20 maart 2011 werd voor de tweede keer door Abreptus Uitvaartverzorging een open informatiedag georganiseerd. Op deze dag was er informatie over alles rondom

Lees verder »