Nieuwe akte voor kind dat levenloos is geboren

De huidige akte van een levenloos geboren kind vervalt met ingang van 1 juli 2017. Hiervoor in de plaats komt een akte met als opschrift:
Akte van geboorte (levenloos). Dit staat in een besluit van minister Blok (Veiligheid en Justitie) dat op 29 mei 2017 in het Staatsblad is gepubliceerd.
Het voornemen daartoe is eerder in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd. De wijziging komt tegemoet aan een sterk gevoelde wens van ouders van een levenloos geboren kind. Gebleken is dat zij grote moeite hebben met de huidige akte levenloos geboren kind, omdat de aanduiding ‘levenloos geboren’ miskent dat hun kind feitelijk heeft bestaan, althans dat het tijdens de zwangerschap heeft geleefd. Het kabinet heeft hier, zoals bij verschillende gelegenheden is aangegeven, alle begrip voor. Het gepubliceerde besluit is daar het resultaat van.
Het besluit loopt niet vooruit op eventuele opname in de basisregistratie personen. Dat maakt deel uit van een apart traject.

Extra artikelen

Angst om de dood

Onlangs heb  ik een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over de uitvaart en veel mensen vinden het eng om erover te praten. Dat is heel jammer want het

Lees verder »