Poliswijziging Yarden (update)

Rechter fluit Yarden terug om poliswijziging 390.000 klanten

Yarden had niet zomaar eenzijdig de polisvoorwaarden van 390.000 klanten mogen wijzigen. De uitvaartverzekeraar moet de wijziging voor negentien klanten voorlopig terugdraaien. Zo heeft de rechter beslist in een kort geding dat negentien verzekerden hadden aangespannen. ,,Dit is een overwinning voor deze mensen”, zegt hun advocaat Mark Harten.

De grote groep polishouders werd vorig jaar onaangenaam verrast . Het noodlijdende uitvaartbedrijf zag zich genoodzaakt om de zogeheten ‘all-in-uitvaarten’ aan te passen omdat de prijzen van een vaste uitvaart zo hard gestegen waren dat Yarden er teveel geld op moest toeleggen en dat financieel niet kon dragen.

Om die pakketten om te zetten, deed de uitvaartverzekeraar – onder toeziend oog van De Nederlandsche Bank – een beroep op de zogeheten en-bloc clausule. Met zo’n clausule mag een verzekeraar de voorwaarden of premie voor een groep verzekerden tussentijds en eenzijdig wijzigen. De aanpassing leidde tot veel wrevel bij klanten die daardoor veel ongunstiger uit waren.
Onder de oude poliswaarden hadden zij nog recht op een complete begrafenis of crematie maar na de eenzijdige aanpassing van de pakketten bleef er voor de nabestaanden een beperkt maximaal bedrag over voor de uitvaart. Als de kosten voor de crematie, kist of cake hoger uitpakken, dan zullen de nabestaanden dat verschil zelf moeten bijbetalen. Negentien consumenten stapten naar de rechter.

En-bloc clausule
De kortgedingrechter deed gisteren uitspraak en stelt de eisers in het gelijk. De rechter vindt de clausule onverenigbaar met het karakter van de naturapakketpolis. Een en-blocclausule hoort niet thuis in een naturapolis die verzekerden beoogt te beschermen tegen bijbetalingen. Verder vindt de rechter dat de financiële problemen waar Yarden mee schermt, zijn ontstaan door de eigen bedrijfsvoering en keuzes uit het verleden. ,,Dat is uitsluitend Yarden aan te rekenen.”

De negentien mensen die via de Vereniging Sociaal Verhaal de procedure hadden aangespannen hoeven volgens de rechter nu niet bij te betalen zolang er geen uitspraak is in de bodemprocedure. Hun advocaat Mark Harten wil alvorens hij een bodemprocedure aanspant eerst getuigen onder ede laten horen. ,,Er zijn gedurende de rechtszaak zoveel onwaarheden verkondigd. De waarheid moeten eerst boven tafel komen.”

Volgens Vereniging Sociaal Verhaal is deze uitspraak niet alleen van groot belang voor de negentien verzekerden, maar voor alle 390.000 polishouders. Voor verdere procedures kunnen zij zich zich daar aanmelden, laat de vereniging weten. Consumentenbond Claimservice die eerder ook dreigde met een rechtszaak reageert verheugd op de uitspraak. Directeur Stef Smit: ,,Dit is positief nieuws. Deze uitspraak is een belangrijk signaal dat dit niet door de beugel kan.” 

Of dit leidt tot het uiteindelijk terugdraaien van álle polissen, zal moeten blijken. Yarden laat weten de uitspraak te betreuren en zegt het vonnis nader te bestuderen. Momenteel gaat het niet in op vragen, laat de uitvaartverzekeraar weten op zijn site. 

Dela, de grootste uitvaartverzekeraar en -verzorger van Nederland, kondigde vorig jaar oktober aan het uitvaartbedrijf over te willen nemen. Het deed toen de toezegging aan de 390.000 pakkethouders met een all-in-uitvaart ze financieel tegemoet te komen. Bij overlijden in de komende tien jaar zouden nabestaanden voor wat betreft de pakketdekking niets hoeven bij te betalen. De claimstichting vindt dat aanbod niet ruimhartig genoeg. 

Bron: AD 12 september 2020

Extra artikelen

Open informatiedag

Op 20 maart 2011 werd voor de tweede keer door Abreptus Uitvaartverzorging een open informatiedag georganiseerd. Op deze dag was er informatie over alles rondom

Lees verder »