Werkwijze van Abreptus Uitvaartverzorgingbomen

Bij het eerste contact na een overlijden krijgt u van mij een uitgave van ‘Zorgen erna’. Dit boekje is een naslagwerk voor alles wat er op u afkomt op het zakelijke vlak. Ook is er een hoofdstuk over rouwen in opgenomen.
Vooral na de uitvaart kunt u veel informatie uit dit boekje halen.
Verder heeft u gedurende de gehele uitvaart altijd te maken met dezelfde contactpersoon.
Tevens ontvangt u altijd zo spoedig mogelijk een kostenbegroting voor de verzorging van de uitvaart.

Uitvaartbegeleiding

Als iemand die u dierbaar is overlijdt, breekt er een kwetsbare periode aan.
Ik begeleid u bij het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in de periode vanaf het overlijden tot en met de uitvaart en desgewenst ook daarna.
Ik wil u hierbij graag tot steun zijn. Ik vind het erg belangrijk om nauw samen te werken met de familie en andere nabestaanden van de overledene.
Ik neem de tijd en informeer u over wat er allemaal mogelijk is zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen. Het is belangrijk om samen vorm te geven aan het “juiste” afscheid.
Het zijn vaak de details die een uitvaart een extra persoonlijk karakter geven.

Werkwijze

Mijn werkwijze is om stap voor stap de onderdelen van de uitvaart met u door te nemen: blijft de overledene thuis of niet, wie doet de laatste verzorging, begraven of cremeren, welk vervoermiddel, hoe ziet de afscheidsbijeenkomst eruit, etcetera.
Heeft u er behoefte aan om alle beslissingen niet in één keer te hoeven nemen, dan kunnen we bespreken wat eerst noodzakelijk is en wat later aan de orde kan komen.