Afscheid nemen, de uitvaart en corona

In Blog by Saskia Plantinga

Abreptus Uitvaartverzorging vindt de begeleiding van nabestaanden en een respectvolle afscheidsbijeenkomst van groot belang.
Wij houden de informatie van het RIVM, crematoria en vanuit de branche dan ook goed in de gaten. We krijgen veel adviezen, maar wat is waar.
Daarom blijven wij zoeken naar het vormgeven van een veilige situatie in de verzorging, voorbereiding, begeleiding en uitvoering van het afscheid.
Door goed overleg, uitleg, maar vooral persoonlijk contact met de nabestaanden is dit mogelijk. 

Update per 10 augustus

Sinds 10 augustus is het ook voor uitvaartcentra met een eet- en drinkgelegenheid verplicht bezoekers te vragen zich te registreren.
De gegevens worden uitsluitend door de GGD voor bron- en contactonderzoek gebruikt bij een besmetting.
Bezoekers registreren zich op vrijwillige basis. Als een bezoeker weigert gegevens achter te laten, dan mag de toegang niet geweigerd worden.
Meer info op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/uitvaarten.

Is iemand die overleden aan het coronavirus nog besmettelijk?
Uit onderzoek blijkt dat het virus na het overlijden van een patiënt nog kort actief is. Bij lage temperaturen (door koeling) en hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot drie dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Nadat iemand is overleden, kan besmetting alleen plaatsvinden door handen niet goed te wassen en het niet dragen van beschermingsmiddelen. 

Kunnen nabestaanden een uitvaartondernemer bellen als een dierbare is overleden aan corona?
Ja dat kan. U kunt gewoon de uitvaartondernemer van jouw eigen keuze bellen. De uitvaartondernemer zal u onder andere vragen of u (of andere nabestaanden) het coronavirus hebt. Als dat het geval is zal de uitvaartondernemer zoveel mogelijk telefonisch contact met u hebben om de uitvaart te regelen. De overledenenverzorgers zullen beschermende kleding, handschoenen, mondneuskap en handschoenen dragen bij het overbrengen en verzorgen van de overledene

Kan iemand die is overleden aan corona wel een laatste verzorging krijgen?

Ja, de laatste zorg kan worden gegeven.
De overledenenverzorgers zullen beschermende kleding, handschoenen, mondneuskap en handschoenen dragen bij het verzorgen van de overledene.

Kan de overledene worden opgebaard?

Ja, op dit moment heeft het RIVM geen voorschriften opgesteld waarin een thuisopbaring niet meer mogelijk is.
De richtlijnen hiervoor kunnen per dag verschillen, afhankelijk van de maatregelen die worden genomen om het virus in te dammen.

Overzicht regels uitvaarten per 1 juli

Vanaf 1 juli gaan de nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen in.
Voor uitvaarten betekent dat, dat er geen limieten meer zijn voor het aantal mensen die bij een uitvaart aanwezig mogen zijn.
Er moet wel voldaan worden aan een aantal regels.

Regels per 1 juli: geen maximumaantal bezoekers

Voorwaarden:
Het aantal mensen dat aanwezig mag zijn hangt af van de beschikbare ruimte. Er moet voldoende ruimte zijn om de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen.
Iedereen moet kunnen zitten.
Er moet vooraf worden ‘gereserveerd’. Kortom mensen moeten vooraf aangeven dat ze aanwezig zijn bij de uitvaart.
Triage, alle bezoekers moet worden gevraagd of ze symptomen hebben van covid-19 (de gezondheidscheck).

Ter aanvulling:
De anderhalve meter regel geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden.

Kan niet aan alle regels hierboven worden voldaan:
Wanneer een locatie niet aan alle bovenstaande regels kan voldoen gelden de volgende twee regels.
Uitvaart binnen (bijvoorbeeld in een aula): maximaal 100 belangstellenden als iedereen anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.
Uitvaart in buitenlucht: maximaal 250 belangstellenden als iedereen anderhalve meter afstand kan houden.

Ter aanvulling:
De anderhalve meter regel geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden.

Regels catering
(bron Koninklijke Horeca Nederland)

  • Gasten zitten binnen en buiten aan een tafel. Staan is niet toegestaan.
  • Op een buitenterras mag de afstand tussen tafels minder dan 1,5 meter zijn als er een zogenaamd kuchscherm is geplaatst tussen de tafels.
  • Iedereen houdt binnen en buiten 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding voeren of tweetallen, vanaf 3 personen wordt gehandhaafd).

Tips uitvaartplechtigheid en corona

  • De meeste crematoria beschikken over streaming faciliteiten. Daarmee kan de plechtigheid live worden uitgezonden op internet. Dat kan door middel van een open verbinding, maar je kan als familie ook kiezen voor een gesloten uitzending. Bij een gesloten uitzending krijg je een wachtwoord die je kan delen met andere mensen. Alleen mensen die het wachtwoord hebben kunnen de uitvaartplechtigheid live meekijken. Vraag je uitvaartverzorger hoe het precies werkt.
  • U kunt de uitvaartplechtigheid in zijn geheel laten opnemen op video. Op die manier kunt u de plechtigheid houden in een klein gezelschap en de opname daarna delen met een grotere groep. U kunt dan de opname bijvoorbeeld via uw eigen sociale media delen.
  • Er zijn crematoria in Nederland die uit voorzorg extra ruimte hebben gecreëerd tussen de zitplaatsen. Daarmee hoopt men het risico op verspreiding van het virus tijdens een plechtigheid te verkleinen. Vraag mensen in de rouwbrief om niet naar uitvaart te komen wanneer ze hoesten, verkouden zijn of koorts hebben.