Het laatste nieuws rondom de uitvaart en corona

In Blog by Saskia Plantinga

Abreptus Uitvaartverzorging vindt de begeleiding van nabestaanden en een respectvolle afscheidsbijeenkomst van groot belang.
Wij houden de informatie van het RIVM, crematoria en vanuit de branche dan ook goed in de gaten. We krijgen veel adviezen, maar wat is waar.
Daarom blijven wij zoeken naar het vormgeven van een veilige situatie in de verzorging, voorbereiding, begeleiding en uitvoering van het afscheid.
Door goed overleg, uitleg, maar vooral persoonlijk contact met de nabestaanden is dit mogelijk. 

Update per 28 november

Per 28 november is het belangrijkste nieuws dat uitvaarten ook na 17.00 uur plaats mogen vinden.
Bezoekers op een uitvaart moeten 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. Uitvaartplechtigheden kunnen overdag en ’s avonds plaatsvinden.
Coronatoegangsbewijzen zijn niet verplicht voor uitvaartcentra met een horecafunctie. Of andere locaties waar een uitvaart plaatsvindt.
Wel moet u op plaatsen waar geen coronatoegangsbewijs wordt gevraagd een mondkapje dragen.
De regels voor de horeca gelden als de condoleance plaatsvindt in een horecalocatie die geen uitvaartlocatie is.

Update per 24 november

Per 24 november is het weer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Het aantal toegestane mensen wordt weer bepaald door de grootte van de locatie. Als ‘uitvaartcentra’ worden ook locaties gezien waar vaker een uitvaart plaatsvindt ! Dit kan bijvoorbeeld een (voormalige) kerk zijn waar er meer ruimte is voor aanwezigen bij een uitvaart.
De mondkapjesplicht is ook nog steeds van toepassing in openbare gebouwen.

Update per 13 november

Per 13 november geldt er weer een mondkapjesplicht in openbare gebouwen dus ook voor rouwcentra en crematoria.
Wat thuisbezoek betreft geldt er het dringende advies om maximaal 4 personen per dag thuis te ontvangen. Dit geldt dan ook bij een thuisopbaring.
Een aantal crematoria gaan weer terug naar het maximale aantal bezoekers dat wordt bepaald door 1,5 meter afstand.
Iedereen heeft in de aula en in de koffiekamer een vaste plaats.
Horeca:
Voor condoleances geldt geen coronacheck aan de deur als de afscheidsbijeenkomst ook plaats vindt in de horeca.
Condoleances kunnen ook na 20.00 uur plaatsvinden.

Update per 6 november

Per 6 november worden er in publieke ruimtes weer mondkapjes gedragen. Zodra men zit kan het mondkapje af.
Ook wordt sterk geadviseerd om afstand te houden.
De laatste regels staan op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/bijzondere-gelegenheden/uitvaarten.

Update per 25 september

Vanaf 25 september zijn de uitvaarten weer ‘normaal’. De 1,5 meter is niet meer van toepassing en er hoeft GEEN coronatoegangsbewijs te worden getoond in de koffiekamer en in de horeca als het om een uitvaart gaat… De reguliere capaciteit van een ruimte kan weer gebruikt worden.
De laatste regels staan op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/bijzondere-gelegenheden/uitvaarten.

Update per 10 juli

Vanaf 10 juli moet er voor iedereen in de horeca weer een verplichte vaste zitplaats zijn.
De laatste regels staan op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/bijzondere-gelegenheden/uitvaarten.

Update per 26 juni

Vanaf 26 juni is de maximale groepsgrootte niet meer van toepassing bij een uitvaart !
De regel dat er bij uitvaarten maximaal 100 mensen aanwezig mogen zijn vervalt aanstaande zaterdag.
De ruimte bepaalt dus in met in acht houden van de 1,5 meter regel wat het maximale aantal mensen is bij een uitvaart.
De anderhalve meter afstandsregel is vanaf zaterdag de centrale regel, zowel binnen als buiten.
Dat houdt in dat de grote van de ruimte bepalend zal zijn hoeveel mensen er aanwezig mogen zijn.
In ruimten waar mensen voldoende afstand kunnen houden vervalt de mondkapjesplicht.
Als mensen geen 1,5 meter afstand kunnen houden dan zijn mondkapjes wel verplicht.
De laatste regels staan op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/bijzondere-gelegenheden/uitvaarten.

Update per 25 september

Vanaf 25 september zijn de uitvaarten weer ‘normaal’. De 1,5 meter is niet meer van toepassing en er hoeft GEEN coronatoegangsbewijs te worden getoond in de koffiekamer en in de horeca als het om een uitvaart gaat… De reguliere capaciteit van een ruimte kan weer gebruikt worden.

Update per 28 mei

Er zijn geen regels rondom een uitvaart aangepast.
Het maximaal aantal mensen dat aanwezig kan zijn is nog steeds 100 personen.

Update per 28 april

Vanaf 28 april gaat het maximaal aantal mensen bij een uitvaart gaat naar 100 personen. Tot 28 april is dit nog 50 personen.
De laatste regels staan op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/bijzondere-gelegenheden/uitvaarten.

Update per 8 maart

De regels rondom een uitvaart zijn niet aangepast.
De laatste regels staan op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/uitvaarten.

Update per 23 maart

De regels rondom een uitvaart zijn niet aangepast.
De laatste regels staan op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/uitvaarten. De maatregelen blijven geldig tot 20 april.

Update per 23 februari

De regels rondom een uitvaart zijn niet aangepast.
De laatste regels staan op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/uitvaarten.

Update per 2 februari

De regels rondom een uitvaart zijn niet aangepast.
De laatste regels staan op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/uitvaarten.

Update per 20 januari

Maximum aantal belangstellen bij uitvaarten wordt 50 personen.
Vanaf maandag 25 januari 2021 gaat het maximumaantal bezoekers bij uitvaarten terug van 100 naar 50 mensen. Dat heeft minister-president Mark Rutte tijdens de persconferentie over de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus op 20 januari 2021 bekendgemaakt.
De laatste regels staan op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/uitvaarten.

Update per 13 januari

De regels zijn niet veranderd omtrent een uitvaart.
Het aantal toegestane mensen wordt nog steeds bepaald door de grootte van de locatie. Als ‘uitvaartcentra’ worden ook locaties gezien waar vaker een uitvaart plaatsvindt ! Dit kan bijvoorbeeld een (voormalige) kerk zijn waar er meer ruimte is voor aanwezigen bij een uitvaart.
De laatste regels staan op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/uitvaarten.

Update per 15 december

De regels zijn niet veranderd omtrent een uitvaart.
Het aantal toegestane mensen wordt nog steeds bepaald door de grootte van de locatie. Als ‘uitvaartcentra’ worden ook locaties gezien waar vaker een uitvaart plaatsvindt ! Dit kan bijvoorbeeld een (voormalige) kerk zijn waar er meer ruimte is voor aanwezigen bij een uitvaart.
De laatste regels staan op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/uitvaarten.

Update per 19 november

Vanaf donderdag 19 november kunnen er weer meer dan 30 personen aanwezig zijn bij een uitvaart. De volgende regels gelden weer:
Uitvaart binnen (bijvoorbeeld in een aula): maximaal 100 belangstellenden als iedereen anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.
Uitvaart in buitenlucht: maximaal 250 belangstellenden als iedereen anderhalve meter afstand kan houden.
Na aanleiding van vragen van de brancheorganisatie geeft het ministerie van BZK o.a. aan dat onder uitvaartcentra locaties worden verstaan die “in de huidige praktijk ook echt als locatie voor een uitvaartplechtigheid te boek staan”. Dit houdt ook in dat er bij een afscheidsdienst in bijvoorbeeld een kerk sprake kan zijn van catering als de belangstellenden in de kerk bliiven.
Er zou dan kunnen worden gekozen voor een ‘stille crematie’ op een andere locatie. Er blijven dus meer mogelijkheden dan alleen de ‘standaard’ uitvaartlocaties. Catering kan ook op iedere locatie die is toegestaan.
De laatste regels staan op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/uitvaarten.

Update per 9 november

Vanaf maandag 9 november mogen er nog maar 30 personen bij een uitvaart aanwezig zijn. Bij ‘bijzondere’ uitvaarten kan er toestemming van de burgermeester worden gekregen voor de aanwezigheid van meer personen. Het ‘bijzonder’ houdt in dat de extra aanwezigen in de eerste en tweede graad (partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters, broers en zussen, kleinkinderen, opa’s, oma’s, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers) verwant moeten zijn.
Het houden van een ‘koffietafel’ is op dezelfde locatie in het uitvaartcentrum/crematorium ook nog steeds mogelijk.
Na aanleiding van vragen van de brancheorganisatie geeft het ministerie van BZK o.a. aan dat onder uitvaartcentra locaties worden verstaan die “in de huidige praktijk ook echt als locatie voor een uitvaartplechtigheid te boek staan”. Dit houdt ook in dat er bij een afscheidsdienst in een kerk sprake kan zijn van catering als de belangstellenden in de kerk bliiven. Er zou dan kunnen worden gekozen voor een ‘stille crematie’ op een andere locatie.
De meest recente regels staan op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/uitvaarten.

Update per 13 oktober

Het aantal personen is nog steeds een uitzondering bij een uitvaart.
Er kunnen dus meer dan 30 personen aanwezig zijn rekening houdend met de regels.
Het houden van een ‘koffietafel’ is ook nog steeds mogelijk.
De meest recente regels staan op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/uitvaarten.

Update per 10 augustus

Sinds 10 augustus is het ook voor uitvaartcentra met een eet- en drinkgelegenheid verplicht bezoekers te vragen zich te registreren.
De gegevens worden uitsluitend door de GGD voor bron- en contactonderzoek gebruikt bij een besmetting.
Bezoekers registreren zich op vrijwillige basis. Als een bezoeker weigert gegevens achter te laten, dan mag de toegang niet geweigerd worden.
Meer info op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/uitvaarten.
Hier staat de meest recente maatregelen die gelden vanaf 29 september.

Is iemand die overleden aan het coronavirus nog besmettelijk?
Uit onderzoek blijkt dat het virus na het overlijden van een patiënt nog kort actief is. Bij lage temperaturen (door koeling) en hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot drie dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Nadat iemand is overleden, kan besmetting alleen plaatsvinden door handen niet goed te wassen en het niet dragen van beschermingsmiddelen. 

Kunnen nabestaanden een uitvaartondernemer bellen als een dierbare is overleden aan corona?
Ja dat kan. U kunt gewoon de uitvaartondernemer van jouw eigen keuze bellen. De uitvaartondernemer zal u onder andere vragen of u (of andere nabestaanden) het coronavirus hebt. Als dat het geval is zal de uitvaartondernemer zoveel mogelijk telefonisch contact met u hebben om de uitvaart te regelen. De overledenenverzorgers zullen beschermende kleding, handschoenen, mondneuskap en handschoenen dragen bij het overbrengen en verzorgen van de overledene

Kan iemand die is overleden aan corona wel een laatste verzorging krijgen?

Ja, de laatste zorg kan worden gegeven.
De overledenenverzorgers zullen beschermende kleding, handschoenen, mondneuskap en handschoenen dragen bij het verzorgen van de overledene.

Kan de overledene worden opgebaard?

Ja, op dit moment heeft het RIVM geen voorschriften opgesteld waarin een thuisopbaring niet meer mogelijk is.
De richtlijnen hiervoor kunnen per dag verschillen, afhankelijk van de maatregelen die worden genomen om het virus in te dammen.

Overzicht regels uitvaarten per 1 juli

Vanaf 1 juli gaan de nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen in.
Voor uitvaarten betekent dat, dat er geen limieten meer zijn voor het aantal mensen die bij een uitvaart aanwezig mogen zijn.
Er moet wel voldaan worden aan een aantal regels.

Regels per 1 juli: geen maximumaantal bezoekers

Voorwaarden:
Het aantal mensen dat aanwezig mag zijn hangt af van de beschikbare ruimte. Er moet voldoende ruimte zijn om de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen.
Iedereen moet kunnen zitten.
Er moet vooraf worden ‘gereserveerd’. Kortom mensen moeten vooraf aangeven dat ze aanwezig zijn bij de uitvaart.
Triage, alle bezoekers moet worden gevraagd of ze symptomen hebben van covid-19 (de gezondheidscheck).

Ter aanvulling:
De anderhalve meter regel geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden.

Kan niet aan alle regels hierboven worden voldaan:
Wanneer een locatie niet aan alle bovenstaande regels kan voldoen gelden de volgende twee regels.
Uitvaart binnen (bijvoorbeeld in een aula): maximaal 100 belangstellenden als iedereen anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.
Uitvaart in buitenlucht: maximaal 250 belangstellenden als iedereen anderhalve meter afstand kan houden.

Ter aanvulling:
De anderhalve meter regel geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden.

Regels catering
(bron Koninklijke Horeca Nederland)

  • Gasten zitten binnen en buiten aan een tafel. Staan is niet toegestaan.
  • Op een buitenterras mag de afstand tussen tafels minder dan 1,5 meter zijn als er een zogenaamd kuchscherm is geplaatst tussen de tafels.
  • Iedereen houdt binnen en buiten 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding voeren of tweetallen, vanaf 3 personen wordt gehandhaafd).

Tips uitvaartplechtigheid en corona

  • De meeste crematoria beschikken over streaming faciliteiten. Daarmee kan de plechtigheid live worden uitgezonden op internet. Dat kan door middel van een open verbinding, maar je kan als familie ook kiezen voor een gesloten uitzending. Bij een gesloten uitzending krijg je een wachtwoord die je kan delen met andere mensen. Alleen mensen die het wachtwoord hebben kunnen de uitvaartplechtigheid live meekijken. Vraag uw uitvaartverzorger hoe het precies werkt.
  • U kunt de uitvaartplechtigheid in zijn geheel laten opnemen op video. Op die manier kunt u de plechtigheid houden in een klein gezelschap en de opname daarna delen met een grotere groep. U kunt dan de opname bijvoorbeeld via uw eigen sociale media delen.
  • Er zijn crematoria in Nederland die uit voorzorg extra ruimte hebben gecreëerd tussen de zitplaatsen. Daarmee hoopt men het risico op verspreiding van het virus tijdens een plechtigheid te verkleinen. Vraag mensen in de rouwbrief om niet naar uitvaart te komen wanneer ze hoesten, verkouden zijn of koorts hebben.